จองแพ็คเก็จทัวร์

 • ชื่อแพ็คเก็จทัวร์
  ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 18,900 บาท จากกทม.เครื่องบิน - 5วัน 4คืน
 • รหัสทัวร์
  :  KM1
 • ระยะเวลา
  :  5วัน 4คืน (12มื้อ)
 • ช่วงเวลาเดินทาง : เดือนธันวาคม 30ธค.-3มค.63, (วันปีใหม่)
 • 18,900 บาท/คน ราคาผู้ใหญ่
 • 18,900 บาท/คน ราคาเด็ก
 • รายละเอียดผู้จอง