จองแพ็คเก็จทัวร์

 • ชื่อแพ็คเก็จทัวร์
  แพคเกจทัวร์สิบสองปันนา เชียงของ 6900 บาท จากกทม.รถบัส - 4วัน 3คืน
 • รหัสทัวร์
  :  SN110
 • ระยะเวลา
  :  4วัน 3คืน (11มื้อ)
 • ช่วงเวลาเดินทาง : เดือนตุลาคม 11-14
 • 6,900 บาท/คน ราคาผู้ใหญ่
 • 6,900 บาท/คน ราคาเด็ก
 • รายละเอียดผู้จอง
 • รายชื่อผู้เดินทาง
 • จำนวน
  ราคาผู้ใหญ่ {{mtotal1() | number:0}} บาท
  ราคาเด็ก {{mtotal2() | number:0}} บาท

  รวมจำนวนเงิน {{gtotal() | number:0}} บาท