จองแพ็คเก็จทัวร์

 • ชื่อแพ็คเก็จทัวร์
  ทัวร์สิบสองปันนาหมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ 7900 บาทจากกทม.รถตู้ - 4วัน 3คืน
 • รหัสทัวร์
  :  SN210
 • ระยะเวลา
  :  4วัน 3คืน (11มื้อ)
 • ช่วงเวลาเดินทาง : เดือนกันยายน 12-15
 • 7,900 บาท/คน ราคาผู้ใหญ่
 • 7,900 บาท/คน ราคาเด็ก